Disclaimer

Ik ben geen financiëel expert. Op deze blog worden slechts mijn ervaringen en meningen met jou gedeeld en dienen slechts ter vermaak. De informatie op deze website kun je niet als adviezen opvatten en er kunnen geen rechten aan worden ontleent.

Geldgewoon is niet aansprakelijk voor acties die jij onderneemt na het lezen van artikelen op deze website. Wil je financieel advies? Benader dan een expert die is aangesloten bij AFM.

Geldgewoon streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Geldgewoon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op geldgewoon is gratis. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van informatie op deze website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van geldgewoon.nl.

Prijzen

Voor alle prijzen die op de website staan geldt, dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met geldgewoon te mogen claimen of te veronderstellen.

Wijzigingen

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie van de disclaimer vindt u op deze pagina.