Extra aflossen op je hypotheek maakt je geen dief van je eigen portemonee

Extra aflossen op je hypotheek is wat mij betreft altijd een goed idee. Maar helaas geldt nog altijd de hardnekkige gedachte bij veel mensen dat je een dief van je eigen portemonee zou zijn “Omdat je dan niet volledig profiteert van de hypotheekrenteaftrek!” (Hoe kun je dat nou doen!?!) Maar dat is regelrechte onzin. Ik leg je uit waarom.

Wat is hypotheekrenteaftrek

Als je een huis koopt, dan sluit je (of althans, de meeste van ons) een lening af bij de bank tegen een bepaald rentepercentage. De rente zijn de verdiensten van de bank, omdat ze jou geld lenen en daar uiteraard iets voor terug willen zien. Om woningbezit te stimuleren heeft de overheid de hypotheekrenteaftrek ingevoerd. Het betaalde bedrag aan rente per jaar, mag je aftrekken van je belastbare inkomen. Hierdoor krijg je over de rente die je aan de bank betaalt een gedeelte terug. Een onhoudbaar systeem overigens, maar daar hebben we het later nog wel een keer over. Dit is wel de reden waarom de hypotheekrente de komende jaren langzaam wordt afgebouwd. Simpelweg, omdat het een veel te dure maatregel is.

Betaal je dus minder hypotheekrente doordat je aflost, dan krijg je automatisch ook minder geld terug van de belastingdienst. Hierdoor heerst bij veel mensen (vooral mensen die in de jaren 80 een woning hebben gekocht) nog altijd de kromme gedachte dat geld aflossen op je hypotheek financieel niet aantrekkelijk is.

Extra aflossen heeft wel degelijk zin!

Het plaatje waarmee we rekenen:

  • De hypotheekrente die je op je hypotheek betaalt is maandelijks € 400,-
  • Het toegepaste percentage inkomstenbelasting is € 42%

Dat zou betekenen dat je maandelijks € 168,00 van de belastingdienst terugkrijgt. Je betaalt dus netto nu nog € 400 – € 168 = € 232,00 aan rente aan de bank.

Bij iedere directe aflossing op je hypotheek zul je minder rente gaan betalen (het totale hypotheekbedrag wordt minder, waardoor de maandelijkse rente zou daalt). Stel je zou het voor elkaar krijgen om je hypotheek af te lossen tot je nog maar € 300 rente per maand aan rente zou betalen. Dan krijg je uiteraard ook minder hypotheekrenteaftrek namelijk: 300 * 42% = € 126,00

Is dat dan zonde? Nee! Want ter vergelijking over een heel jaar. Wanneer je niet afgelost zou hebben, zou je aan de bank betaald hebben:

Totaal jaarlijkse rentelasten: € 4.800,00
Totaal aan renteaftrek: € 2016,00
Totaal aan rente betaald: € 2784,00

En in het aflossingscenario:

Totaal jaarlijkse rentelasten: € 3.600,00
Totaal aan renteaftrek: € 1512,00
Totaal aan rente betaald: € 2088,00

Een totale rentebesparing van € 696,00 dus. Ja, je krijgt minder van de belastingdienst, maar doordat je minder rente betaalt zijn je totale kosten ook lager.

Uitzondering

Er is één uitzondering wanneer extra aflossen op je hypotheek niet verstandig is en dat is bij de bankspaarhypotheek. Een aantal jaar geleden een populaire hypotheekvorm.

Bij een bankspaarhypotheek spaar je geld op een spaarrekening tegen dezelfde rente die je ook betaalt voor je hypotheek. Aan het eind van de rit los je met het gespaarde bedrag ineens je hypotheek af. Omdat je rente krijgt over je gespaarde geld kun je bij een bankspaarhypotheek over het algemeen beter een extra bedrag in op je bankspaarhypotheekspaarrekening (mooi woord) storten, dan extra af te lossen op je lening.

Toeslagen

Wanneer je toeslagen krijgt (zoals bijvoorbeeld zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag) en je balanceert op de grens van het wel of niet krijgen van toeslag, dan kan het zinvol zijn goed te kijken wat het effect van extra aflossen is op je belastbaar inkomen. Door extra af te lossen en dus minder rente te betalen, gaat je belastbaar inkomen omhoog. Wanneer je door die (relatief kleine) stijging toch net over de drempelgrens voor bijvoorbeeld kinderopvangtoeslag gaat, dan krijg je daardoor minder toeslag.
Dit zou voor mij persoonlijk overigens geen beperking zijn, de daling weegt over het algemeen niet op tegen de daling op je maandelijkse (hypotheek)lasten en doordat je extra aflost op de hoofdsom van de hypotheek ben automatisch eerder klaar met het aflossen. Daardoor ben je op de lange termijn veel voordeliger uit.

Dit artikel nog eens lezen? Bewaar het op Pinterest!

Extra aflossen op je hypotheek maakt je geen dief van je eigen portemonee

Plaats een reactie