Trap niet in deze valkuil bij het partnerpensioen

Het is misschien niet het meest sexy onderwerp, maar het is wel belangrijk om af en toe eens bij stil te staan. Je pensioen! Ook als jong stel. Wellicht ben je bent nog niet getrouwd, woon je al wel samen en misschien hebben jullie zelfs al wel een kindje. Het zal vast niet je eerste gedachte op die roze wolk zijn; maar wat gebeurt er met je pensioen mocht één van jullie iets overkomen? Hoe voorkom je dat je partner met lege handen komt te staan? Dat lees je in deze blog.

Wat is pensioen

Pensioen is het inkomen wat je krijgt als je uiteindelijk stopt met werken en de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebt. Waar ZZP’ers en ondernemers zelf verantwoordelijk zijn voor het opbouwen van een pensioen, bouwt het grootste gedeelte van de mensen in loondienst een pensioen op via de werkgever.

Als je pensioen opbouwt via je werkgever dan betaalt je werkgever periodiek (een deel van de)  pensioenpremie aan een pensioenpartij. Deze pensioenpartij belegt dat ingelegde geld en aan het eind van de rit staat er (hopelijk) een mooi bedrag waaruit jij, als je eenmaal met pensioen gaat, een maandelijkse uitkering uit krijgt.

Waar veel mensen echter niet bij stil staan, is dat pensioen niet alleen relevant is op het moment dat je daadwerkelijk met pensioen gaat, maar ook nu al! Stel jou of jou partner zou nu iets gebeuren, dan krijgen jouw nabestaanden een uitkering uit het pensioen wat je al hebt opgebouwd. Het zogenoemde nabestaandenpensioen.

Nabestaandenpensioen

Veel (maar helaas niet alle) pensioenregelingen kent een nabestaandenpensioenregeling. Een nabestaandenpensioen bestaat uit twee delen die tot uitkering komen wanneer één van de partners mocht overlijden. Een deel wat eventuele kinderen krijgen wanneer ze nog minderjarig zijn (ook wel een wezenpensioen genoemd) en een gedeelte wat de achterblijvende partner ontvangt. Dit gedeelte wordt ook wel het partnerpensioen genoemd.

Wat is het partnerpensioen?

Het partnerpensioen is een uitkering die je ontvangt als je partner overlijdt, of die jouw partner krijgt wanneer jij overlijdt. De hoogte van het bedrag en de wijze waarop verschilt per pensioenfonds, maar het is over het algemeen een levenslange uitkering die maximaal 70% van het opgebouwde pensioen bedraagt. Het partnerpensioen kan op twee manieren opgebouwd worden. Een opbouw basis en een risicobasis.

Bij een partnerpensioen op opbouwbasis is er sprake van een spaarpotje wat je opbouwt. Ook wanneer je van werkgever verandert, blijft dit spaarpotje bestaan. Bij een partnerpensioen op risicobasis, heeft je partner alleen recht op een partnerpensioen zolang je bij een bepaald pensioenfonds aangesloten bent en actief in dit pensioenfonds inlegt.

Waar het voor kinderen (het wezenpensioen) over het algemeen zo is dat je zelf niet actief actie hoeft te ondernemen richting het pensioenfonds, ligt dat bij het partnerpensioen in sommige gevallen iets anders. Soms moet je zelf actie ondernemen, anders blijven jij of je partner na het overlijden van één van beide met lege handen achter.

Wanneer heb je recht op een partnerpensioen?

Wanneer je recht hebt op een partnerpensioen verschilt per pensioenpartij, maar het zit al in de naam: een partnerpensioen. Je moet dus partners zijn. Als je getrouwd bent of wanneer je een geregistreerd partnerschap hebt, dan hebben jullie over het algemeen automatisch recht op een nabestaandenpensioen.

Voor samenwonenden die niet getrouwd zijn ligt dit iets anders. Als jij met je partner samenwoont kunnen jullie vaak niet automatisch aanspraak maken op het partnerpensioen. Ook niet wanneer jullie op dit moment wel fiscaal partners zijn en ook niet als jullie al jarenlang samen wonen. Dit kan tot heel vervelende situaties leiden. Zie bijvoorbeeld onderstaand filmpje van Vara Kassa

Voor Miranda is het gelukkig goed gekomen, het pensioenfonds heeft uiteindelijk besloten uit te betalen. Maar toch is het beter deze situatie niet op te zoeken. Mochten jullie daarom samenwonen en elkaar nog niet hebben geregistreerd bij jullie pensioenfondsen, meld elkaar dan aan als  begunstigde bij het pensioenfonds. Soms zijn aan deze registratie wel voorwaarden en regels verbonden. Zo is voor de meeste pensioenfondsen een samenlevingsovereenkomst verplicht. Controleer dit goed bij je pensioenfonds.

Hou ook goed rekening met het partnerpensioen bij het wisselen van werkgever. Op het moment dat je wisselt naar een ander pensioenfonds, zul je dit weer actief moeten aangeven.

Inzicht in je pensioen

Wil jij inzicht in hoe je pensioen er op dit moment voor staat of wat de actuele status is van jullie partnerpensioen? Die kun je vinden op de website Mijn pensioenoverzicht

Dit artikel nog eens lezen? Bewaar het op Pinterest!

Trap niet in deze valkuil bij het partnerpensioen

Plaats een reactie