Dit betekenen die termen op je loonstrook

Ik weet nog goed dat ik mijn eerste loonstrookje ontving via een studentenuitzendbureau waar ik regelmatig werk voor deed. Eerlijk gezegd keek ik alleen naar wat er onderaan de streep stond en besteedde ik aan de rest weinig aandacht. Later wilde ik het loonstrookje toch beter begrijpen. Weten wat er staat en vooral, klopt het wel wat er staat? In deze blog; de meest gebruikte termen in je loonstrookje uitgelegd

Persoonlijke gegevens

Naast bijvoorbeeld je personeelsnummer en je BSN, vind je je adresgegevens in op je loonstrook.

Datum In dienst

De ‘datum in dienst’ is dat datum waarop je in dienst bent gekomen. De datum waarop je dienstverband is gestart.

Stamsalaris, Basis salaris of Basisloon

Het basisloon is het salaris wat je krijgt als je fulltime werkt of zou werken. Werk je parttime? Dan krijg je dus het deel van dit salaris wat je parttime werkt.

Parttime % of deeltijdfactor

Het parttime percentage kan misschien een beetje vreemd overkomen, maar betekent eigenlijk hoeveel procent van een volledige werkweek je werkt. Als hier 100% staat betekent dat niet dat je volledig parttime werkt, maar dat je volledig (dus 100%) werkt Fulltime dus. Is een volledige werkweek 40 uur en werk jij 36 uur, dan zal hier 90% staan. Gaat het om een factor, dan staat er vaak een getal tot de 1. Werk je fulltime dan staat er een ‘1’, werk je 36 uur dan staat er 0,9.

Minimumloon

Dit is het op dit moment wettelijk geldende minimumloon.

LH Korting of Loonheffingskorting

De Loonheffingskorting is een stukje van je salaris waarover je geen belasting hoeft te betalen. Een zogenoemde ‘Heffingskorting’. Je kunt deze korting toepassen bij één werkgever. Heb je meerdere werkgevers? Dan heb je al het goed is slechts op één loonstrookje een J (Ja) staan. Over het algemeen wordt de Loonheffingskorting toegepast bij de werkgever waar je het meeste verdient.

Kleur (wit of groen) Loonheffing

En met kleur wordt natuurlijk niet de kleur van je loonstrookje bedoeld 😉 maar op basis van welke loonheffingstabel bepaalt wordt hoeveel loonheffing je betaalt. Als je in loondienst werkt staat er ‘wit’ op je loonstrook, heb je een uitkering of ben je met pensioen, dan staat er ‘groen’. In plaats van kleur of loonheffing staat ook wel Tabel of LH-tabel.

ZVW/WW/WIA:

Naast belasting op je loon, betaal je ook voor verschillende sociale verzekeringswetten. Vaak zie je de volgende afkortingen

  • ZVW = Zorgverzekeringswet
  • WW = Werkloosheidswet
  • WIA = Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Soms zie je ook wel de afkortingen ZFW, WAO, ZW en ZVW voorbij komen

  • ZFW = Ziekenfondswet
  • WAO = Wet Arbeidsongeschiktheid
  • ZW = Ziektewet

De sociale verzekeringen helpen je als je bijvoorbeeld ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt of wanneer je bijvoorbeeld je baan kwijtraakt.

Tarief BT

Het Tarief BT is het toegepaste bijzondere tarief. Dit is het belastingpercentage wat wordt toegepast op bijzondere of eenmalige uitkeringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vakantiegeld, een 13e maand, een bonus of de uitbetaling van verlofdagen. Vaak geldt hiervoor een hoger belastingtarief dan over het reguliere loon.

Jaarloon BT

Het jaarloon BT is het bruto jaarloon van het voorgaande jaar.

Fisc.bijtelling auto van de zaak

Rij je een auto van de zaak en rij je daar privé meer dan 500 kilometer per jaar mee? Dan is dat niet gratis en krijg je te maken met bijtelling. De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van je auto wat bij je belastbare inkomen wordt opgeteld. Daarover betaal jij dan weer belasting. Als je een eigen bijdrage betaalt voor het privégebruik, dan wordt deze weer van de bijtelling afgetrokken.

Bruto Salaris

Dit is het bruto loon wat je verdient. Van dit loon worden de verschillende premies en belastingen ingehouden.

Meer Lezen: Hoeveel verdient Jan Modaal?

Uurloon

Het uurloon is jouw bruto salaris, omgerekend naar een uurloon.

Vakantiegeld

Of je nu iedere maand of één keer in het jaar vakantiegeld ontvangt, in de maand waarop je het ontvangt staat het op je loonstrookje. Ook over je vakantiegeld betaal je belasting.

Loonheffing Tabel

Bij loonheffing tabel staat vaak het bedrag waarover je belasting moet betalen en welk bedrag is ingehouden op je loon.

SVW loon

Je SVW Loon staat voor “Loon sociale verzekeringen”. Dit is het bedrag waarover de sociale verzekeringspremies worden berekend.

Arbeidskorting

De arbeidskorting is de toegepaste loonheffingskorting waar je recht op hebt. De arbeidskorting wordt afgetrokken van de door jou te betalen loonheffing.

Cumulatieven

Onderaan je loonstrook vindt je vaak cumulatieven. De cumulatieve bedragen zijn de totaalbedragen (opgeteld) van het lopende jaar, inclusief het huidige loonstrookje.

Dit artikel nog eens lezen? Bewaar het op Pinterest!

Dit betekenen die termen op je loonstrook

Plaats een reactie