Zoveel AOW kun jij later verwachten

Waarschijnlijk duurt het als je deze blog leest nog wel een tijdje voor je AOW krijgt. Maar heb je er wel eens over nagedacht hoeveel AOW jij later krijgt? Nadenken over je inkomen na je pensioengerechtigde leeftijd is misschien niet het meest sexy of klinkt als een ver van je bed show, maar juist nu heb je nog de mogelijkheid om bij te sturen in het bedrag wat je na je pensioen ontvangt. Hoeveel AOW je krijgt hangt van een aantal zaken af.

De AOW

De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen wat je van de overheid ontvangt. Bijna iedereen die in Nederland woont en werkt is verzekerd voor AOW en bouwt hierdoor AOW op. Hoeveel AOW je precies ontvangt hangt van een aantal factoren af, bijvoorbeeld hoeveel jaar je in Nederland gewoond en/of gewerkt hebt. De AOW is dus iets anders dan het pensioen wat je eventueel zelf of via je werkgever opbouwt.

Hoe wordt de hoogte van de AOW berekend?

De hoogte van de AOW heeft niets te maken met je salaris, je spaarsaldo of hoeveel je hebt ingelegd in een pensioenfonds. AOW is primair afgeleid van het minimumloon. Daarnaast is bijvoorbeeld je woonsituatie van belang. Woon je alleen of woon je samen. Op dit moment geldt voor alleenstaanden dat ze 70% van het minimumloon ontvangen. Woon je samen of getrouwd, dan krijgen beide 50% van het minimumloon.

Daarnaast is de periode waarin je verzekerd bent geweest voor AOW van belang. Heb je een tijdje in het buitenland gewoond of gewerkt, dan kan het zijn dat je recht hebt op een lager percentage.

Wanneer krijg je AOW?

Helaas is dat nog lastig te voorspellen omdat de regels regelmatig wijzigen. De AOW leeftijd gaat op dit moment in stappen omhoog, Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

  • in 2020 en 2021 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 4 maanden
  • in 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 7 maanden
  • in 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 10 maanden
  • in 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar
  • Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting

Hoeveel AOW krijg je?

Omdat de hoogte van de AOW afhankelijk is van verschillende factoren, is daar geen eenduidig antwoord op te geven. Maar om je een idee te geven: Als je in 2021 AOW zou ontvangen en je bent samenwonend of gehuwd, dan krijgen jullie allebei € 832,86 netto per maand (met loonheffingskorting toegepast). (Bron: svb)

De makkelijkste manier om te kijken hoe je er zelf op dit moment voorstaat is via de site van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Dit artikel nog eens lezen? Bewaar het op Pinterest!

Zoveel AOW kun jij later verwachten

Plaats een reactie